Course curriculum

 • 01
  เข้าเรียนรอบสด!
  แสดงเนื้อหา
  • เข้าเรียนรอบสอนสด 31Mar22 ช่วงเช้า
 • 02
  เอกสารประะกอบการเรียน
  แสดงเนื้อหา
  • Slide การสอน
  • ลิ้งสำหรับการเข้าไปทำ Workshop นะครับ
  • รวบรวมสูตร
 • 03
  บันทึกการสอน
  แสดงเนื้อหา
  • 31Mar22 ช่วงเช้า
 • 04
  ข้อมูลของ Marketing I Can
  แสดงเนื้อหา
  • Marketing I Can - Service offering [31Mar22]