Course curriculum

 • 01
  สอนสด #5 / 19-20มี.ค.22
  แสดงเนื้อหา
  • เข้าเรียนรอบสอนสด | Day1
  • เข้าเรียนรอบสอนสด | Day2
 • 02
  เอกสารประกอบการเรียน
  แสดงเนื้อหา
  • Handout ส่วนแรก เน้นเนื้อหา
  • Handout ส่วนที่สอง เน้นแบบฝึกหัด
  • ลิ้งค์แหล่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในข้อสอบ
 • 03
  Meta Official exam guide
  แสดงเนื้อหา
  • MEDIA PLANNING Professional Exam Study Guide / 13May20
  • MEDIA BUYING Professional Exam Study Guide / 13May20
 • 04
  คลังข้อสอบ
  แสดงเนื้อหา
  • ข้อสอบ 400: Certified Media Planning Professional ชุดที่ 1
  • ข้อสอบ 410: Certified Media Buying Professional ชุดที่ 2
 • 05
  บันทึกการสอน #5 / 19-20มี.ค.22
  แสดงเนื้อหา
  • Day1 (19Mar22) ช่วงเช้า
  • Day1 (19Mar22) ช่วงบ่าย
  • Day2 (20Mar22) ช่วงเช้า
  • Day2 (20Mar22) ช่วงบ่าย